Καταχώρηση
×

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ EMKA Multigear EPX 80W90

75€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multigear EPX 80W90

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  1310030

Είδος
Βαλβολίνες
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ EMKA Multigear EPX 80W90

25€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multigear EPX 80W90

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  1310050

Είδος
Βαλβολίνες
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ EMKA Mehrzweck SAE 90

55€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Mehrzweck SAE 90

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  1341030

Είδος
Βαλβολίνες
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ EMKA Mehrzweck SAE 90

19€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Mehrzweck SAE 90

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  1341050

Είδος
Βαλβολίνες
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Tractonic STOU 10W30

65€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Tractonic STOU 10W30

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  1530430

Είδος
Λάδι υδραυλικού
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Multigrade T 15W40

60€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multigrade T 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0340030

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Multigrade T 15W40

21€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multigrade T 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0340050

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Multigrade T 15W40

5€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multigrade T 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0340075

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Turbo Super SHPD 15W40

650€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Turbo Super SHPD 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0320010

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Ημισυνθετικό
Ποσότητα
Βαρέλι 200-210 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Turbo Super SHPD 15W40

70€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Turbo Super SHPD 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0320030

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Ημισυνθετικό
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Turbo Super SHPD 15W40

25€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Turbo Super SHPD 15W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0320050

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Ημισυνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Record HD 20W50

630€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Record HD 20W50

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0347010

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Βαρέλι 200-210 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Record HD 20W50

65€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Record HD 20W50

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0347030

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Record HD 20W50

23€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Record HD 20W50

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0347050

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Record HD 20W50

5€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Record HD 20W50

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0347070

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Oρυκτέλαιο
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Multi-Light 10W40

25€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multi-Light 10W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0260050

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Ημισυνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 5 λίτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EMKA Multi-Light 10W40

6€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  EMKA

Μοντέλο προϊόντος  Multi-Light 10W40

Εργοστασιακός ή σειριακός κωδικός  0260075

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Ημισυνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

Λάδι Αλυσιδας Κολλώδες ASTOR CHAIN LUBE 20Lt

76€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  ASTOR

Μοντέλο προϊόντος  CHAIN LUBE

Είδος
Ειδικό λάδι
Τύπος
Άλλο
Ποσότητα
Δοχείο 20 λίτρα

Λάδι Αλυσιδας Κολλώδες ASTOR CHAIN LUBE 1Lt

5€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  ASTOR

Μοντέλο προϊόντος  CHAIN LUBE

Είδος
Ειδικό λάδι
Τύπος
Άλλο
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

OBERON SUPER PLUS 4T SAE30 600ml

4.5€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  OBERON

Μοντέλο προϊόντος  4T SAE30

Είδος
Λάδι τετράχρονων κινητήρων
Τύπος
Άλλο
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

OBERON ULTRA PLUS 4T 10W30 SEMISYNTHETIC 600ml

6.5€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  OBERON

Μοντέλο προϊόντος  4T 10W30

Είδος
Ειδικό λάδι
Τύπος
100% συνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

Δίχρονο Λάδι XP® Synthetic 1Lt

19.9€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  Husqvarna

Μοντέλο προϊόντος  XP®

Είδος
Λάδι δίχρονων κινητήρων
Τύπος
100% συνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

Πλήρες Συνθετικό Λάδι Για Δίχρονους Κινητήρες ΧP SYNTHETIC 0,1Lt

4€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  Husqvarna

Μοντέλο προϊόντος  XP

Είδος
Λάδι δίχρονων κινητήρων
Τύπος
100% συνθετικό
Ποσότητα
Μέχρι 1 λίτρο

Δίχρονο Λάδι LS+ 4Lt

47€ - Δράμα

Μάρκα προϊόντος  Husqvarna

Μοντέλο προϊόντος  LS

Είδος
Ειδικό λάδι
Τύπος
Άλλο
Ποσότητα
Μέχρι 4 λίτρα
  • 1
  • 2