Καταχώρηση
×

ROBOT KUKA 163/60/100.1 163/60/100.1 - 2.500h λειτουργίας

Δράμα
Τύπος
Βιομηχανικό
Κίνηση
Σταθερό
Καύσιμο
Μόνο ρεύμα

ROBOT KUKA VK 360/125/150 VK 360/125/150 - 2.500h λειτουργίας

Δράμα
Τύπος
Βιομηχανικό
Κίνηση
Σταθερό
Καύσιμο
Μόνο ρεύμα

ROBOT KUKA IR 761/125/150.0 IR 761/125/150.0 - 2.500h λειτουργίας

Δράμα
Τύπος
Βιομηχανικό
Κίνηση
Σταθερό
Καύσιμο
Μόνο ρεύμα